Quantcast

Ella Kolkowska

Lärare & forskare Handelshögskolan, Örebro Universitet

Ella Kolkowska

Lärare & forskare Handelshögskolan, Örebro Universitet

Biografi

Ella Kolkowska är lärare och forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Hennes forskning fokuserar på frågor relaterade till personlig integritet i samband med utveckling och användning av världsteknologi för äldre. Ellas intresse är att undersöka de olika aktörernas (hemtjänst personalen, anhöriga, de äldre, utvecklare) behov av information samt deras syn på personlig integritet vid utveckling och användning av tekniska lösningar för äldre. Denna kunskap kan bidra till utveckling av säkra och etiskt hållbara lösningar som ökar tryggheten för både de äldre och deras vårdgivare.

Alla sessioner med Ella Kolkowska