Quantcast

Eva Sahlén

Direktör för Sociala nämndernas förvaltning Västerås stad

Eva Sahlén

Direktör för Sociala nämndernas förvaltning Västerås stad

Biografi

Eva Sahlén är direktör för Sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad och även ”Ordförande i SKLs socialchefsnätverk”. Leder sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad vilka under många år drivit olika projekt och infört permanent användande av välfärdsteknologi i kommunal vård och omsorg. Ingår i ”Nordic Thinktank for Welfare Technolog” för Nordens Välfärdscenter. (Västerås har bl.a. sedan flera år infört e-hemtjänst som ordinarie tillsynsinsats, tagit fram en bedömningsmodell vid användandet av teknik för beslutsoförmögna och möjliggör för innovatörer att testa sina idéer/produkter i reella omsorgsmiljöer).

Alla sessioner med Eva Sahlén