Quantcast

Evamaria Nerell

Utredare, Socialstyrelsen

Evamaria Nerell

Utredare, Socialstyrelsen

Biografi

Evamaria Nerell är utredare på Socialstyrelsen inom e-hälsa och välfärdsteknik. Uppdraget är utbildning och implementering för att visa på nytta och effekter av digitalisering. E-hälsa är dock mer än så, exempelvis nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur, interoperabilitet och samarbete. Hon var projektledare för webbutbildningarna E-hälsa och välfärdsteknik för socialtjänsten och Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik.

Alla sessioner med Evamaria Nerell