Quantcast

Frida Lundqvist

Metodutvecklare, Tanums kommun

Frida Lundqvist

Metodutvecklare, Tanums kommun

Biografi

Frida Lundqvist är socionom med flera års erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuella funktionsvariationer. Idag arbetar hon med kvalité inom den kommunala funktionshinderverksamheten. Som metodutvecklare på Tanums Kommun arbetar hon sedan 2014 med ett lokalt teknikprojekt där man genom att öka kunskap och användning av smartphones, surfplattor och appar strävar efter att öka delaktighet och möjlighet till inflytande i samhället för grupper som riskerar ett utanförskap i ett allt mer datoriserat och uppkopplat samhälle. Frida är även en av samordnarna i projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”, som är ett samverkansprojekt mellan sex kommuner, Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst.

 

Alla sessioner med Frida Lundqvist