Quantcast

Gunilla Klingh

Verksamhetschef, Rättviks kommun

Gunilla Klingh

Verksamhetschef, Rättviks kommun

Biografi

Gunilla Klingh arbetar som verksamhetschef för stöd och omsorg på Rättviks kommun. I uppdraget ingår bland annat att leda enhetschefer inom LSS. Kommunen har sex gruppbostäder, en servicebostad och ett flertal dagliga verksamheter. En stark drivkraft har varit att verka för en ökad medvetenhet i verksamheterna, hur olika IT möjligheter kan öka delaktigheten för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Gunilla sitter också med i referensgruppen för utbildningen ”Anpassad IT” som bedrivs på Mora folkhögskola.

Alla sessioner med Gunilla Klingh