Quantcast

Henrik Essunger

Projektledare för utvecklingsprojektet, nationellt verksamhetsansvarig för Landräddningen

Henrik Essunger

Projektledare för utvecklingsprojektet, nationellt verksamhetsansvarig för Landräddningen

Biografi

Samhällsentreprenör och initiativtagare till Landräddningen. Kombinerar arbete hos Posifon AB, projektledarrollen i Utvecklingssamverkan GPS-larm och rollen som nationell verksamhetsansvarig för Landräddningen. Har tidigare startat flera företag och ideella organisationer.

Alla sessioner med Henrik Essunger