Quantcast

Hjalmar Jacobson

Enterprise arkitekt, Telia healthcare

Hjalmar Jacobson

Enterprise arkitekt, Telia healthcare

Biografi

Hjalmar Jacobson, Enterprise Arkitekt på Telia Healthcare, ansvarar för Telias arkitektur och tekniska lösningar inom hälsa, omsorg och välfärdsteknologi. Har jobbat många år inom e-hälsa, både nationellt och regionalt, och har lång erfarenhet av integrationsarbete och samverkan mellan olika system/lösningar.

Alla sessioner med Hjalmar Jacobson