Quantcast

Ingalill Fahlström

VD och produktansvarig, Neonova

Ingalill Fahlström

VD och produktansvarig, Neonova

Biografi

Ingalill Fahlström föddes på sätt och vis in i världen ’handikappomsorg’ genom sin storasyster Jenny och har tillsammans med henne upplevt särskola, daglig verksamhet och gruppbostad (enl. LSS) på nära håll. Detta gav henne ett starkt engagemang i frågor som berör skapade förutsättningar för självbestämmande, kommunikation och delaktighet, samt följderna av en brist på densamma.

Ingalill är idag VD och produktansvarig på Neonova AB, ett programvaru- och utbildningsföretag. Företagets ägare, Ingalill och Lars Careliusson (systemutvecklare), startade Neonova med visionen om att utveckla funktionella, användarvänliga och användarvärda system för alla användare, från systemadministratörer till slutanvändare. Detta har bland annat resulterat i mycket uppskattade system för  dokumentation och schemaläggning.

Hon har sedan 2003 jobbat med brukarundersökningar, främst via det egenutvecklade webbenkätverktyget Pict-O-Stat. Ett system vars funktioner och tillhörande metod fokuserar på att ställa frågor och samla in svar på ett, för den berörda individen, anpassat och tillgängligt sätt.  Pict-O-Stat finns idag på många håll i landet Ingalill arbetar med kommuner, privata utförare, universitet m.fl. som önskar öka delaktigheten och kvaliteten för personer med främst kommunikativa funktionsnedsättningar.

Neonova inledde hösten 2016 ett samarbete med SKL inför ett pilotprojekt – nationella brukarundersökningar inom funktionshinderområdet. Ingalill och hennes kollegor har sedan dess arbetat med att utveckla en ny version av Pict-O-Stat och i 2017 års brukarundersökning lanserades, det för ändamålet anpassade systemet Pict-O-Stat Light.

Alla sessioner med Ingalill Fahlström