Quantcast

Ingela Jakobsson-Åhl

Leg arbetsterapeut, Norrbottens läns landsting

Ingela Jakobsson-Åhl

Leg arbetsterapeut, Norrbottens läns landsting

Biografi

Ingela Jakobsson-Åhl är leg arbetsterpeut på hälsocentralen i Övertorneå, Norrbottens läns landsting.  Hon är också rehab koordinator samt projektledare på hälsocentralen i RemoAge projektet. I huvudsak arbetar hon som arbetsterapeut men kognitivabedömningar, handproblem och rehabilitering både individuellt och i multimodalt team. I RemoAge projektet pågår olika piloter där samarbetet mellan kommun och hälocentral är en viktig del.

  • Berit Lindberg, Övertorneå kommun och Ingela kommer att redogöra om hur de samarbetar med Virtuellt anhörigstöd. Syftet med anhörigstödet är att underlätta och stödja anhöriga som vårdar sina demenssjuka närstående i hemmet.
  • Ingela kommer också att berätta om Virtuell läkarrond mellan hälocentralens läkare och sjuksköterskan på särskilt boende

Alla sessioner med Ingela Jakobsson-Åhl