Quantcast

Isabella Scandurra

Forskare i hälsoinformatik, Örebro Universitet

Isabella Scandurra

Forskare i hälsoinformatik, Örebro Universitet

Biografi

Isabella Scandurra är en hängiven användbarhetsspecialist och doktor i medicinsk informatik, en kombination som är värdefull vid utveckling och införande av välfärdsteknik och e-hälsotjänster. Hon forskar kring patient- och personalnära e-Hälsa vid Örebro universitet.

Alla sessioner med Isabella Scandurra