Quantcast

Jonny Ivarsson Paulsson

Innovationskraft i offentlig verksamhet, Vinnova

Jonny Ivarsson Paulsson

Innovationskraft i offentlig verksamhet, Vinnova

Biografi

Jonny Ivarsson Paulsson är handläggare på Vinnova sedan tre år och arbetar brett med innovation i offentlig verksamhet. Han har tidigare arbetat med dessa frågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och som konsult. Han är bl.a. utlysningsansvarig för satsningen på s.k. Idéslussar i kommuner som syftar till att stimulera medarbetardrivna innovationer. Han brinner för att idéer och nya lösningar verkligen implementeras så att de blir innovationer.

Alla sessioner med Jonny Ivarsson Paulsson