Quantcast

Kajsa Gergils

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, Tre stiftelser

Kajsa Gergils

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, Tre stiftelser

Biografi

Kajsa Gergils arbetar som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Tre Stiftelser och har varit med sedan starten av implementeringen av MCSS då hennes enhet var en av två som var med i testpiloten. Hon sitter idag med i utvecklingsgruppen för att arbeta vidare med systemet i verksamheten.

Alla sessioner med Kajsa Gergils