Quantcast

Karin Rydberg

Systemförvaltare, Region Örebro län

Karin Rydberg

Systemförvaltare, Region Örebro län

Biografi

Karin Rydberg är Systemförvaltare inom Nationell patientöversikt och Säkerhetstjänst, Område e-hälsa, i Region Örebro län. Karin har varit anställd i Region Örebro län sedan 1978. Hon har en bakgrund som mottagningssekreterare och sedan 1999 har hon arbetat med IT; införande av patientadministrativa system, support och sedan 2010 med nationella tjänster. Karin har deltagit nationellt i olika referensgrupper för NPÖ och är numera samordnande för SUSSA referensgrupp nationella tjänster och deltar även i referensgrupp för den nya PU-tjänsten som Inera arbetar med.

Alla sessioner med Karin Rydberg