Quantcast

Karl-Erik Westman

Utredare, Myndigheten för delaktighet

Karl-Erik Westman

Utredare, Myndigheten för delaktighet

Biografi

Karl-Erik Westman, MSc och utredare på Myndigheten för delaktighet. Jobbar primärt inom standardisering och leder ett par tekniska kommittéer inom ISO, upphandlingar samt strategiska arbetsgrupper. Arbetar för tillfället inom området robotik samt med att ta fram en generell vägledningsstandard inom kognition.

Alla sessioner med Karl-Erik Westman