Quantcast

Kristin Hagström

Metodutvecklare, Göteborgs stad

Kristin Hagström

Metodutvecklare, Göteborgs stad

Biografi

Kristin Hagström arbetar som metodutvecklare för projektet eGO i Göteborgs stad. eGO är en EU-finansierad utbildningssatsning för att rusta medarbetarna inom vård och omsorg för en ökad digitalisering. Hon har mångårig erfarenhet av välfärdsteknik och har bland annat arbetat med digitaliseringen av trygghetslarmskedjan, inspirationsmiljöer och ta fram nya e-tjänster.

Alla sessioner med Kristin Hagström