Quantcast

Kristoffer Hansson

Administratör, Neonova

Kristoffer Hansson

Administratör, Neonova

Biografi

Kristoffer Hansson är utbildad kommunikatör och har 10 år erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet. Han har sedan juni 2016 arbetat på Neonova med administration, support och utbildning.

Alla sessioner med Kristoffer Hansson