Quantcast

Laila Moberg

Habiliteringspersonal, Munkedals kommun

Laila Moberg

Habiliteringspersonal, Munkedals kommun

Biografi

Laila Moberg har mångårig erfarenhet som habiliteringspersonal inom dagligverksamhet/LSS och träningsskolan för barn med särskilda behov i Munkedals kommun. Vid sidan av sitt arbete inom dagligverksamhet har Laila Moberg utsetts till samordnare inom välfärdsteknik inom projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”. Ett tvåårigt samverkansprojekt mellan sex kommuner, Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan väst kring Välfärdsteknik, ett utvecklingsprojekt som riktar sig till unga brukare med dagligverksamhet eller boende beviljat enligt LSS.

Alla sessioner med Laila Moberg