Quantcast

Lina Lorenzson

Utredare och projektledare, Västerås Stad

Lina Lorenzson

Utredare och projektledare, Västerås Stad

Biografi

Lina Lorenzson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en ekonomie doktorsexamen från Mälardalens Högskola. Hon intresserar sig särskilt för policyfrågor och då gärna för offentliga-, privata- och ideella organisationer i samarbete. Just nu arbetar Lina som projektledare och utredare inom Västerås stad med projektet Innoversum. Projektet genomförs med delfinansiering från Vinnova och handlar om ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg.

Alla sessioner med Lina Lorenzson