Quantcast

Lina Pastorek

Projektledare, Myndigheten för delaktighet

Lina Pastorek

Projektledare, Myndigheten för delaktighet

Biografi

Lina Pastorek är projektledare på Myndigheten för delaktighet med uppdraget att sprida kännedom om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lina har arbetat i 12 år inom Regeringskansliet med hälsa och socialpolitik, internationella förhandlingar och bistånd. Lina har också arbetat som handläggare för färdtjänst samt stöd till föreningsliv i kommun samt som vårdbiträde inom äldreomsorgen.

Alla sessioner med Lina Pastorek