Quantcast

Linda Hörnsten

Enhetschef Öppenvårdens familjebehandling, Umeå kommun

Linda Hörnsten

Enhetschef Öppenvårdens familjebehandling, Umeå kommun

Biografi

Linda jobbar som Enhetschef på Öppenvårdens familjebehandling i Umeå Kommun. Hon har jobbat 17 år inom socialtjänstens verksamhet och som chef sedan 2007. Ett viktigt ansvarsområde har varit att jobba med systematiskt kvalitetsarbete för att utvärdera och utveckla arbetet för barn och unga inom socialtjänsten. Linda har haft det yttersta ansvaret för implementeringen av Webb-kollen under året 2016 och ser verktyget som en mycket viktigt del i den systematiska uppföljningen av våra insatser.

Alla sessioner med Linda Hörnsten