Quantcast

Lisa Mattsson

Projektledare LIKA socialtjänsten, SKL

Lisa Mattsson

Projektledare LIKA socialtjänsten, SKL

Biografi

Lisa Mattsson är strateg i Södertälje kommun och arbetar bland annat med frågor rörande eHälsa. Lisa har varit projektledare på SKL, där hon har ansvarat för framtagande av LIKA Socialtjänsten. LIKA är ett självvärderingsverktyg för att mäta digitaliseringen av socialtjänstens verksamheter.

Alla sessioner med Lisa Mattsson