Quantcast

Malin Ekman Aldén

Tillförordnad geraldirektör, Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén

Tillförordnad geraldirektör, Myndigheten för delaktighet

Biografi

Malin Ekman Aldén är sedan april 2016 tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Dessförinnan hade Malin en tjänst på Regeringskansliet där hon ansvarade för äldre- och funktionshinderfrågor. Malin har stor erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, e-hälsa och internationella frågor. I grunden är hon utbildad journalist och kommunikatör.

Alla sessioner med Malin Ekman Aldén