Quantcast

Malin Niklasson

Tjänstedesigner, Usify

Malin Niklasson

Tjänstedesigner, Usify

Biografi

Malin är utbildad i kognitionsvetenskap och jobbar som tjänstedesigner på Usify. Där är hennes fokus att hjälpa och underlätta för människor genom användarcentrerad design. Att få ta del av andra människors situationer är något som driver henne i designarbetet, förståelsen för andra människor. I djupintervjuer och samskapande möten med användare skapar Malin förståelse som sedan ligger till grund för designprocessen.

Alla sessioner med Malin Niklasson