Quantcast

Maria Gill

Projektledare avd för digitalisering, SKL

Maria Gill

Projektledare avd för digitalisering, SKL

Biografi

Projektledare på Sveriges kommuner och landsting (SKL) där hon tar ett ansvar för frågorna kring välfärdsteknologi.

Maria är sjuksköterska som sen 2008 arbetat med verksamhetsutveckling av vård och omsorg med stöd av teknik i Västerås stad, där hon var en av projektledarna som utvecklade e-hemtjänst. Maria arbetade också på Myndigheten för delaktighet i det regeringsuppdrag som skulle forma MFD’s stöd till Sveriges alla kommuner, att komma igång med att implementera välfärdsteknik i sina verksamheter.

På SKL arbetar Maria bl.a. med LEDA för en smartare välfärd där hon ansvarar för Hälsa och omsorg i en digitalvärld.

Alla sessioner med Maria Gill