Quantcast

Maria Klamas

Fil.dr. i Socialt arbete & Vetenskaplig ledare/Utvecklingsledare, FoU-Socialtjänst, Fyrbodals kommunalförbund

Maria Klamas

Fil.dr. i Socialt arbete & Vetenskaplig ledare/Utvecklingsledare, FoU-Socialtjänst, Fyrbodals kommunalförbund

Biografi

Maria Klamas, Fil Dr i Socialt arbete och vetenskaplig ledare för socialtjänstområdet samt utvecklingsledare för funktionshinder/socialpsykiatriområdet vid FoU-Socialtjänst Fyrbodals kommunalförbund. En av arbetsuppgifterna är att vara projektledare för projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”, ett samverkansprojekt mellan sex kommuner, Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst. Klamas har tidigare arbetat många år som universitetslektor vid Högskolan Väst och då främst undervisat på Socialpedagogiska programmet och programmet Socialpsykiatrisk vård.

Alla sessioner med Maria Klamas