Quantcast

Marie Sjölinder

PhD psykologi, senior forskare, SICS Swedish ICT

Marie Sjölinder

PhD psykologi, senior forskare, SICS Swedish ICT

Biografi

Marie Sjölinder är Fil.Dr i psykologi, med fokus på åldrande och teknikanvändande. Hon arbetar på SICS Swedish ICT med människa-datorinteraktion och användarbehov. Marie leder nationella och internationella forskningsprojekt inom e-hälsa och rehabilitering på distans.

Alla sessioner med Marie Sjölinder