Quantcast

Monica Rydén

Utredare, Myndigheten för delaktighet

Monica Rydén

Utredare, Myndigheten för delaktighet

Biografi

Monica Rydén, leg arbetsterapeut och utredare har under de senaste tio åren drivit olika utvecklingsprojekt och regeringsuppdrag inom kognitionsområdet på Myndigheten för delaktighet och Hjälpmedelsinstitutet. Monica har under 2015 och 2016 arbetat med ett regeringsuppdrag om teknik och innovationer för personer med kognitiv nedsättning.

Alla sessioner med Monica Rydén