Quantcast

Niklas Granfeldt

Utvecklingsledare Hemvårdsförvaltningen, Halmstads kommun

Niklas Granfeldt

Utvecklingsledare Hemvårdsförvaltningen, Halmstads kommun

Biografi

Niklas Granfeldt är utvecklingsledare sedan 2012 på Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun. Arbetar med systemförvaltning & utveckling av förvaltningens digitala planeringsstöd för hemtjänstinsatser & insatsrapportering.
Arbetar också med kvalitets & metodutvecklingsfrågor samt statistiska analyser av hemtjänstens verksamhet.

Alla sessioner med Niklas Granfeldt