Quantcast

Petra Sommarlund

Projektledare/Human Factors Ingenjör, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, MTk

Petra Sommarlund

Projektledare/Human Factors Ingenjör, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, MTk

Biografi

Petra är civilingenjör i Informationsteknologi och arbetar framförallt med hur nya vårdtjänster och digitala lösningar kan avlasta vården och skapa bättre tillgänglighet och mer personcentrerad vård. Petras fokus är projektledning och användarupplevelse.

Alla sessioner med Petra Sommarlund