Quantcast

Pia Käcker

Forskningshandledare & arbetsterapeut, Linköpings universitet

Pia Käcker

Forskningshandledare & arbetsterapeut, Linköpings universitet

Biografi

Pia Käcker legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln ”Nycklar till kommunikation – kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal”.

Idag arbetar Pia som forskningshandledare vid PUFF en FoU-enhet inom vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun och vid Linköpings universitet, arbetsterapiprogrammet. Pia har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet och inflytande, både i forskning men även inom ett landstings- och kommunfinansierat verksamhetsfält (www.hi.se; Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011). Hon har även inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd – ”Brukarperspektiv på kognitivt stöd”, samt – Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.
www.norrkoping.se/vard-omsorg/kvalitet-utveckling/puff/forskning-och-utveckling/rapport-och-uppsatser/

2005 påbörjades arbetet, tillsammans med företaget Neonova att ta fram frågor som personer med utvecklingsstörning själva tyckte var viktiga till frågebiblioteket i PICT-O-Stat. Där har personer med egen funktionsnedsättning deltagit i alla delar i processen. 2015/2016 genomfördes uppdraget från SKL, att utvärdera vad personer som svarat på SKL’ s brukarenkät tyckte om frågor och svar, samt hur de uppfattade att besvara brukarenkäten.

Kontakt genom mail: pia.kacker@norrkoping.se alt. pia.kacker@liu.se
eller telefon 011-152132

Alla sessioner med Pia Käcker