Quantcast

Sara Salegård

e-strateg, Skövde kommun

Sara Salegård

e-strateg, Skövde kommun

Biografi

Sara är Skövde kommuns e-strateg. Sara och hennes kollegor utvecklar digitala lösningar som effektiviserar och förenklar arbetssätt. Inom socialtjänsten har flera spännande lösningar etablerats, den mest uppmärksammade är digitaliseringen av, den för 15 kommuner gemensamma, socialjouren i Skaraborg. Sara har lett såväl det kommunövergripande e-förvaltningsprojektet ”Enklare IT-vardag” som kommunens införande av Kontaktcenter. Del av sin tid ägnar nu Sara åt att stötta tre grannkommuner i deras digitaliseringsarbetet.

Alla sessioner med Sara Salegård