Quantcast

Tomas Hedström

Utvecklingschef äldreomsorgoen, Skellefteå kommun

Tomas Hedström

Utvecklingschef äldreomsorgoen, Skellefteå kommun

Biografi

Tomas Hedström, utvecklingschef för äldreomsorgen i Skellefteå kommun, ansvarar för utvecklings-, kvalitets- och kompetensfrågor i organisationen. Har jobbat inom äldreomsorgen i 35 år, bland annat som hemtjänstchef, områdeschef och distriktschef.

Alla sessioner med Tomas Hedström