Quantcast

Wivi-Anne Wiedemann

Arbetsmarknadskonsulent, Munkedals kommun

Wivi-Anne Wiedemann

Arbetsmarknadskonsulent, Munkedals kommun

Biografi

Wivi-Anne Wiedemann har en master examen i socialvetenskap och arbetar som arbetsmarknadskonsulent vid Arbetsmarknadsenheten i Munkedals Kommun med inriktning mot arbetslivsinriktad rehabilitering och bedömning av arbetsförmåga. I det uppdraget ingår att vara lokal projektledare för samverkansprojektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”, där Munkedals Kommun är en av sex deltagande kommuner som vid sidan av Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan väst deltar i projektet. Wivi-Anne Wiedemann har tidigare arbetat vid ett sociologiskt forskningsinstitut med inriktning mot arbetssociologi och som konsult inom utvärdering och processtöd gentemot offentlig sektor och organisationer.

Alla sessioner med Wivi-Anne Wiedemann