Carina Norman

Verksamhetsutvecklare & projektledare Skellefteå kommun

Carina Norman

Verksamhetsutvecklare & projektledare Skellefteå kommun

Biografi

Verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering. Projektledare för bl. a träningslägenheten stöd och service. Medverkar i flera olika utvecklingsprojekt för att nå en ökad digitalisering av arbetssätt inom avd. stöd och service. I grunden leg. arbetsterapeut, arbetat verksamhetsnära med personer med kognitiva nedsättningar.