Daniel Kemppi

VR-pedagog @ AktiVRa

Daniel Kemppi

VR-pedagog @ AktiVRa

Biografi

Daniel Kemppi driver företaget AktiVRa och är initiativtagare för projektet ”VR-lek på barnsjukhus” som genomförts på barnsjukhusen i Stockholms län i samarbete med Pedagogiskt Resurscentrum, Sachsska, samt Landstingets Projektstöd Kultur & Hälsa.