Dick Lindberg

Utredare på Socialstyrelsen

Dick Lindberg

Utredare på Socialstyrelsen

Biografi

Dick Lindberg är utredare på Socialstyrelsens avdelning för utvärdering och analys. Han bevakar framförallt utvecklingen av e-hälsa och digitalisering i socialtjänsten och är projektledare för den årliga uppföljningsrapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.