Gustaf Cavalli

Projektledare True challenge, Grundare En bra plats

Gustaf Cavalli

Projektledare True challenge, Grundare En bra plats

Biografi

Gustaf Cavalli, initiativtagare till True Challenge och har under åtta år arbetat med digitalisering inom vård- och omsorg genom det digitala anhörigstödet. En bra plats. Gustaf har en utbildningsbakgrund som webbutvecklare och har som egenföretagare även arbetat med fibernätsutbyggnad på landsbygden.