Johanna Lethin Jacobson

Affärsansvarig Välfärdsteknik, Phoniro Systems AB

Johanna Lethin Jacobson

Affärsansvarig Välfärdsteknik, Phoniro Systems AB

Biografi

Johanna Lethin Jacobson har mångårig erfarenhet av utveckling och implementering av komplexa it-system för kommun och landsting i roller som produktägare, verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare.  Allt utifrån ett tydligt användarperspektiv och med devisen omsorg + teknik = sant! Johanna menar att tekniken är ett redskap för att nå målen och inte målet i sig.