John Fristedt

John Fristedt

Biografi

John Fristedt är IT-utvecklingschef inom socialsektor, Linköpings kommun. Min vardag präglas av verksamhetsnära behovsinventering med stöd av ett processorienterat arbetssätt. Det kan vara att realisera nämndernas mål inom socialtjänsten, både inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. Faktorer som ökad delaktighet och trygghet eller att minska det digitala utanförskapet är viktiga i sammanhanget. Det känns fantastiskt att var medskapare i utvecklingsarbetet med digitala levnadsberättelsen och se den nytta som uppstår för våra målgrupper, verksamhet, den enskilde och närstående.