Mona Jonsson

Medtech4health Projektkoordinator

Mona Jonsson

Medtech4health Projektkoordinator

Biografi

Senior strateg på RISE Research Institutes of Sweden och driver där olika typer av projekt inom ehälsa och välfärdsteknik. Har tagit fram ett 40-tal fallstudier som påvisar nyttan med välfärdsteknik hos kommuner och landsting/regioner. Ger ut RISE nyhetsbrev inom ehälsa. Har uppdrag som projektkoordinator för Medtech4health. Har snart tio års erfarenhet av ehälsa och välfärdsteknik.