Quantcast

Talarpresentationer

Talarpresentationer från 2017

Framtidsspaning – Dag Forsén

Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat – Dag Forsén

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering – P.Sommarlund. S.Gerward

Digitala hjälpmedel för föräldrar med ADHD och Asperger – M.Niklasson, P.Sommarlund

Hur når välfärdsteknik personer under 65 år i Sverige – Anders Bond

Welfare technology – Ida Christensen

eGO hemtjänsten får it ambassadörer – Anette Eriksson och Kristin Hagström

Hagdahlska huset – Seniorcenter – Ingrid von Sydow mfl

Socialtjänst på nätet – så funkar det – Sara Salegård

Socialtjänst på nätet – så funkar det – Rebecka Ingloff och Josefine Nilsson

Socialtjänst på nätet – Trelleborg

Så blir egenvården bättre med ny teknik – Elisabeth Norén

RemoAge – införandet av ehälsa i norrbotten

RemoAge – Per-Olof Egnell

Lätt att göra rätt med säker läkemedelshantering – Kajsa Gergils

LEDA – SKL

Så lyckades vi med ett regionalt nätverk – anne gustavsson

Välfärdsteknik som kognitivt stöd – Camilla Malinowsky och Ulrika Stefansson

Strunta i certifikatet – upphandla resultatet

Från rutinpärm till digitala processer

Webbkollen Barn och Unga – SKL

Webbkollen – Umeå

WebbkollenHammarö

Så bidrar våra samordnare till att stödja och utveckla personalens kunskap kring välfärdsteknik

Så långt har kommunerna kommit i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Livskvalité för individen – Niklas Sundler

Förändringsledning – Malin Hofflander

Smartare möten – Bandhagshemmet

ehälsa för sömlös vård över gränserna

ehälsa för sömlös vård – helena nilsson

Tjänstedesign och digitalisering – framgångsfaktorer för implementering

Incidentrapportering kommuner mvte

Informationssäkerhet – Stephen Dorch

Surfplattan – ett verktyg för att hantera vardagslivet – Trollhättan

två kommuner två arbetssätt – birgitta och ina

BU varför fråga – cathrine

BU varför fråga – Mia och Pia

Kan vi åstakomma bättre stöd för anhöriga digitalt?

Upphandling som verktyg – Annika Asplind och Therese Hellman

Informationssäkerhetsanalys

1 – RISE MVTe 25Jan2017_Larsen

2 – Skellefteå Öppna tjänsteplattformar för omsorgen hur når vi dit 2017

3 – Telia HomeCare – en öppen plattform

4 – MVTe_Cenvigo

Då vårdpersonal tolkar äldres behov – I.Scandurra, M.Sjölinder, E.Kolkowska, A. Avatare Nöu

Innovationsutveckling – I.Scandurra, M.Sjölinder, E.Kolkowska, A. Avatare Nöu

Informationssäkerhet och integritetsfrågor – Jörgen Sandström

Connect – dennis

Connect – göteborg engelska och svenska

Etik och välfärdsteknik – vad säger forskningen och hur det vara till stöd för oss?

Så förädlade ehälsa vår missbruksvård – Uppsala kommun

Så förädlade ehälsa vår missbruksvård – TripleA – Trollhättans Stad

 

 

Talarpresentationer från 2016

• Att navigera i en arkipelag av vårdgivare – Lisa Nilsson 

• Digitalt stöd – för att fungera i samhället i livets olika skeenden – Mille Salmoaa Lindström & Marie Kringberg 

• Effektiv personcentrerad dokumentation i kommunal vård – är det möjligt – Eva Granvik 

• E-hälsotjänst för trygg medicinering hemma – Evondo 

• E-tillsyn är en vanlig tillsyn – Tieto och Phoniro 

• Från pilot till verklighet – Paul Davidsson 

• Från pilot till verklighet – Ulf Harry Evensen  

• Fördjupning Juridik – Jeanna Thorslund 

• Fördjupning juridik – Manolis Nymark 

• Göteborgs Stad e-samhälle med välfärdsteknik 

• Hur skapar vi en meningsfull dag med digital teknik – härryda kommun 

• Kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i teori och praktik – John Fristedt 

• Robotar – övervakning i vården och etiska aspekter – statens medisinskt-etiska råd 

• Rätt informationssäkerhet är A&O vid införande av välfärdsteknologi – Jeanna Thorslund och Thomas Nilsson 

• Sammanfattning från Workshop – Erfarenhetsutbyte i mobila arbetssätt – Elisabeth Lejroth och Per-Olof Axelsson 

• Så här gör vi i arbetet med mobila trygghetslarm – Agneta Aldor 

• Så här gör vi i arbetet med mobila trygghetslarm – Marie Gunhardsson 

• Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete – Socialstyrelsen

• Vad säger SoL LSS och HSL om välfärdsteknik – Socialstyrelsen 

• Vad tycker egentligen användarna om välfärdsteknologi – Madeleine Blusi 

• Workshop – Erfarenhetsutbyte i mobila arbetssätt – Elisabeth Lejroth och Per-Olof Axelsson 

• Våga prova innovationer i äldreomsorgen! – Erfarenheter från kommunala testbäddar

Talarpresentationer från 2015

• Arbetsterapeuten och välfärdsteknologi – gör skillnad i vardagen – Eva Lindqvist

• Att göra det omöjliga möjligt – att påverka utvecklingen för att främja användandet av välfärdsteknologi – Nis Peter Nissen

• Att ta tryggheten med sig utanför hemmet – mobila trygghetslarm med GPS – Bodil Evertsson

• Digital delaktighet – Svenskarna och internet – Pamela Davidsson

• Framtidens äldreboende – Kjell Thuné

• Framtidens äldreboende – Vill vi ha fastighetsstyrd verksamhet eller verksamhetsstyrd fastighet- Åsa Zackrisson Agneta Nilsson Åsa Jernbom

• Frigör anhörigas kraft – arbeta med välfärdsteknologi – Elizabeth Hanson, Frida Andreasson

• Från analogt till digitalt – Inspiration och verkstad kring trygghetslarmens teknikskifte – Pär Kindstrand – Trygga larm i Växjö kommun

• För vems skull De etiska frågornas kompass – Per-Olof Hedvall

• För vems skull De etiska frågornas kompass – Stefan Sävenstedt

• Fördjupning IT – Peter Mannerhagen

• Fördjupning Jurdik – Västerås-modellen – Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg – Jeanna Thorslund

• Fördjupning Juridik – Att införa e-hemtjänst – Jeanna Thorslund

• Fördjupning Juridik – Juridik för testbäddsverksamhet – en översikt – Manolis Nymark

• Fördjupning Upphandling – Jonny Paulsson

• Fördjupning Upphandling – Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling – Niklas Tideklev

• Glöm inte oss – ökad självständighet, trygghet och delaktighet med teknik för personer med en demenssjukdom – Nis Peter Nissen

• Göra det omöjliga möjligt – Lennart Magnusson

• How technologies can be translated into the organization in a meaningful way – Hanne Jensen

• I lagens namn – så harmoniserar vi juridikens krav med verksamhetens behov – Jeanna Thorslund

• Innovationsvänlig upphandling – att beställa nya lösningar – Niklas Tideklev

• Innovationsvänlig upphandling – Klas Danerlöv

• Inspiration – att arbeta med tjänstedesign för att skapa nytt inom socialtjänsten & Medskapande får alla att växa – Bättre innovationer när användaren involveras – Jonas Gumbel

• Inspiration from our neighbour countries – Morten Hoff

• Kan man verkligen räkna hem användningen av välfärdsteknologi – Åke Dahlberg

• Keynote – Ethical issues and welfare technology – Päivi Topo

• Medskapande får alla att växa – Elizabeth Hanson

• Medskapande får alla att växa, bättre innovationer när användaren involveras – Britt Östlund

• Mobil dokumentation – Införandet av mobil dokumentatio i Arvika Kommun – Elisabeth Lejroth

• Mobil dokumentation – Nya arbetssätt med många vinster – Niklas Brissmalm

• Nackas väg till e-hemtjänst kommun! – Anne-Lie Söderlund, Gabriella Nyhäll

• Nyckelfri vård och omsorg handlar inte bara om en säkrare nyckelhantering det frigör tid också – Maria Jennische, Klas Nilsson och Elin Andersson

• När vården blir IT – Anders Ekholm

• Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk ohälsa – Sigrid Stjernswärd

• Rätt medicin på rätt tid med digitalt stöd – Johan Rindeborg, Kajsa Gergils

• Stöd på distans – e-hemtjänst – Sandra Kleveland och Åsa Löving

• Tillsyn med kamera – Max Domaradzki

• Trygg, aktiv och social-Lev ett gott liv hela livet – Elisabeth Helgöstam

• Trygg, aktiv och social – Leva ett gott liv hela livet – Kristin Hagström

• Vad säger forskning – Elizabeth Hanson Lennart Magnusson 

• Vi som vet mår bättre – Sara Riggare

• Våga prova innovationer i äldreomsorgen! – Erfarenheter från kommunala testbäddar – Isabella Scandurra, Ann-Christine Larsson, Elisabeth Kjellin

• Ökad trygghet med sjukvård på distans – Annika Friberg och Solveig Sundh