Quantcast

Användarföreningen

Användarföreningen bedriver nationellt utvecklingsarbete inom området välfärdsteknologi, med Sveriges tekniska högskolor som geografiska noder.

Larmcentral 2.0 – Ett öppet system för att koppla ihop sensorer i hemmet, med syfte att larma till närstående vid en incident och andra avvikelser.