Quantcast

Arjohuntleigh

Monter: D:05
 

Varje dag gör Getingekoncernen det möjligt för vårdpersonal att rädda liv. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med hälso- och sjukvården utvecklar vi innovativa lösningar som finns där både före, under och efter patientens vårdvistelse. Vi arbetar dedikerat med att öka kvaliteten och effektiviteten i vården. Vår vision är att vara en världsledande leverantör av integrerade lösningar för vård av personer med rörelsehinder och relaterade problem.

För att säkerställa att våra kunder uppnår maximalt resultat har vi skapat Diligent™. Diligent är ett program där vi genom samarbete med våra kunder genomför analyser- identifierar, kartlägger och dokumenterar effektiviseringspotential, kvalitet- och arbetsmiljöförbättringar i vårdmiljön. Genom analyser skapar vi ett väldokumenterat beslutsunderlag för ändringar av befintlig kultur baserat på personalens och patienternas upplysningar. Processen innehåller således konkreta rekommendationer, en analys av den ekonomiska nyttan vid implementering av rekommendationerna och det viktigaste – en plan för att uppnå överenskomna mål.