Quantcast

BeKey

BEKEY A/S är ett Danskt företag som har utvecklat ett smart låssystem för att öppna port- och entrédörrar till flerbostadshus med en mobiltelefon, som idag har t ex en porttelefon eller annat passagesystem.

Produkten är nu installerad i 40 % av alla flerbostadshus i Danmarks huvudstad Köpenhamn och i Malmö.

BEKEY smarta dörrenhet är den populära produkt. Den används till största del inom hemtjänsten. Låset kan monteras på nästan alla skandinaviska lås, efter monteringen kan man fortfarande använda den befintliga nyckel till dörren. Kåpan på låsenheten är tillverkad av aluminium, så i händelse av brand kan du fortfarande öppna dörren manuellt. BEKEY SmartLock gör den analoga öppningen digital!