Quantcast

Camanio Care

Camanio Care är ett innovativt robotikföretag inom vård- och omsorgssektorn. Vi erbjuder ett flertal produkter, tjänster och utbildningar och finns representerade via distributörer i Europa, USA och Asien. Samspelet mellan människa och teknik skall vara enkelt. Alla människor förtjänar att få vara sig själv med så mycket frihet som möjligt, ett liv som inte är styrt av sjukdom eller ett tillstånd. Välkommen till en ljusare framtid.

AKTIVERING är otroligt viktigt och vi ger stöd till fysisk, social och kognitiv aktivering på ett enkelt och engagerande sätt. jDome® BikeAround™ erbjuder oanade möjligheter att få cykla runt i exempelvis sin barndomsmiljö. Terapikatten JustoCat® verkar lugnande och stimulerande för personer med demens. Vi människor mår bäst när vi är aktiva!

MÅLTIDSSITUATIONEN kan vara en utmaning inom äldreomsorgen eller för personer med olika funktionsnedsättningar. VI erbjuder ät- och dryckeshjälpmedel som Bestic® och Drinc™ vilka möjliggör självständighet på ett helt nytt sätt. Vi har också den unika bordslösningen Butler för bättre ergonomi och ett index som mäter måltidssituationens processkvalitet, MQi™. Alla förtjänar en positiv måltidsupplevelse!