Quantcast

CareLigo

CareLigos vision är att kunna förbättra livet för hjärtsviktssjuka och samtidigt spara resurser åt vården.

OPTILOGG ger patienten kontroll över sin egen vård genom viktmonitorering, symptommonitorering, diuretikatitrering, adaptiv utbildning och visuell återkoppling. Det resulterar i en friskare patient, som blir lättare att behandla och reducerar akutvård till förmån för planerad vård.