Quantcast

Caretech

Monter: B:05
 

Tryggare äldreomsorg genom tillsyn med digitalt stöd!

Produkter

Tillsyn med digitalt stöd, för särskilda boenden, gruppboende och hemtjänsten.
Trådlöst trygghetslarm med positionering inomhus och utomhus.

 

Caretech är en del av Aleris.