Quantcast

CMT Captera MedTech

Captera MedTech AB:s mission är att skapa en trygg hantering av vårdlarm och alert information.

CMT-100, ett nytt trådlöst portabelt kallelsesystem med positionering som är uppdelat på patient –och personalenheter. Alla larm och signaler presenteras via tydliga bildskärmar strategiskt placerade. På vilket sätt eller vilken information som skall presenteras på skärmarna skräddarsys efter önskemål och behov. Personalenheten används för att kvittera larmet, vilket görs mot patientens portabla enhet, på så sätt säkerställs alltid att rätt patient får hjälp och att personal är på plats. Personalenheten kan även användas för att skicka larm till kollegor eller annan personal. Vid larm ifrån en personalenhet särskiljs detta larm ifrån övriga patientlarm och visar var larmet kommer ifrån och vem som behöver hjälp. Det nya trådlösa systemet ger patienten trygghet och rörelsefrihet.