Quantcast

Doro AB

Monter: A:31
Doro AB Magistratsvägen 11 226 43 Lund
 

Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori – telekom för seniorer – erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslösningar och tjänster för äldre och funktionshindrade personer för ett självständigt och tryggt boende i hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap.

MODERN SYN PÅ SJÄLVSTÄNDIGHET
På Doro anser vi att en bättre användning av modern teknik hjälper seniorer att fortsätta ha ett självständigt liv i det egna hemmet. Vi vet vilken potential det finns i tekniken för moderna trygghetslösningar. Den sammanför människor som behöver hjälp, med dem som kan leverera den. Vårt engagemang ligger i att uppfylla de önskemål och behov som både användare och leverantörer har.

TEKNIK FÖR MODERNA TRYGGHETSLÖSNINGAR FÖR ETT SJÄLVSTÄNDIGARE LIV
Traditionellt har vårdtjänster till största delen hanterats via markbunden telefoni. När trygghetsprodukter har använts har de oftast varit mer enkelriktade i sin funktion och stigmatiserande i sin design. ”Moderna trygghetslösningar” är vårt uttryck för tjänster som låter människor förbli självständiga, men som kan ge stöd och omsorg när så behövs.

ETT NYTT SYNSÄTT
Doro är världsledande inom enkla mobiltelefoner som utvecklats för seniorer och vi har en vision där området för mobila trygghetslösningar kommer att växa. Vår expertis inom modern mobilkommunikation banar väg för lyckade samarbeten, inriktade mot integrerade mobila trygghetslösningar.

DORO SECURE® 628
En lättanvänd vikbar mobiltelefon med kamera. Telefonen kan anslutas till larmcentral. När brukaren trycker på larmknappen aktiveras automatiskt högtalartelefonen så att brukare och operatör kan höra varandra. Vid behov anger GPS-funktionen telefonens läge. Doro Secure® 628 stöds av i-care® online och fungerar med larmknappen Doro 3500.

• Möjlig att ansluta till larmcentral
• GPS-lokalisering
• Högtalartelefon

DORO SECURE® 580IP
Lättanvänd 3G-telefon med möjlighet till användning av dubbla SIM-kort. Möjliggör TeleCare-tjänster och vanlig kommunikation i en och samma enhet. Denna hållbara, vattenavvisande (IP54) mobil kan ringa upp viktiga kontakter med en enkel knapptryckning. En trygghetsknapp och en säkerhetstimer kan automatiskt larma en larmcentral och inkludera positionsbestämmelse genom GPS-lokalisering.

• Möjlig att ansluta till larmcentral
• Kompatibel med Doro 3500
• i-care online

DORO SECURE® 480
Doro Secure 480 är en trygghetsklocka med sofistikerade spårningsfunktioner och kommunikationsmöjligheter som ökare brukarens självständighet och trygghet. Det är möjligt att kontakta och kommunicera direkt med brukaren via den inbyggda högtalartelefonen.

• Möjlig att ansluta till larmcentral
• AGPS och GLONASS
• Armbandsalternativ för personer med demens

DORO VISIT
Doro Visit erbjuder ett tryggt och diskret alternativ till besök i hemmet via fjärrtillsyn. Fjärrtillsynen sker via kamera som aktiveras vid bestämda tider alternativt vid behov. I samförstånd med brukaren skapas en trygg lösning. Doro Care erbjuder och levererar en helhetslösning med kamera, kommunikationsutrusting, tillsyn, samt vidareförmedling till åtgärdspersonal.

• Trygg och diskret tillsyn i hemmet
• Säker och trygg helhetslösning
• Ekonomiska och miljömässiga fördelar