Quantcast

DoseSystems

DoseSystem är en Dansk välfärdsteknologisk verksamhet som utvecklar lösningar för administrering av medicin. Företagets lösningar täcker hela processen från förvaring till dosering och påminnelser. Dosesystem erbjuder därmed en 360 graders lösning för både brukare och personal. Dosesystem är en väletablerad aktör på den skandinaviska marknaden. I Danmark använder hälften av landets kommuner redan företagets lösningar och i grannländerna Sverige och Norge har Dosesystem startat ett samarbete med Caretech och Aleris, andra stora aktörer inom branchen.

På MVTe ser vi fram emot att få presentera medicinasken DoseCan, doseringsasken Dosetray, förvarings- och doseringsasken Dosebox samt vår app som ger en lätt åtkomst till hela vårt system. Syftet med Dosesystems produkter är att lösa problem, inte skapa nya. Alla produkter är utvecklade och testade i ett nära sammarbete med vårdpersonal och brukare.

Dosecan är produkten i systemet som påminner brukaren om att ta sin medicin vid rätt tid och samtidigt sänder den en signal till berörd personal om att brukaren tagit sin medicin. Den ger inte bara brukaren en möjlighet att klara sig på egen hand utan även personal inom sjukvård, äldrevård och hemvård en trygghet samtidigt som den frigör tid och resurser utan att sänka säkerhet, kvalité och service.

Dosebox, är produkten som löser förvaring och dosering av medicinen i brukarens egna hem.

Dosetray, är produkten alla kan öppna. Alla känner till problemet med askar eller burkar som är svåra att öppna framförallt för äldre brukare med nedsatt muskelstyrka i fingrarna. Detta problem existerar inte vid användandet av Dosetray, eftersom locket är integrerat i asken som ett jalusi och går att köra fram och tillbaka. En annan stor fördel är att asken har pillerfack i kronologisk ordning för morgon, middag och kväll. Jalusilocket tillsammans med de olika pillerfacken ger brukaren en möjlighet att successivt öppna asken. Dosetray levereras i paket om 8 st askar där 7 av askarna är märkta på kortsidan med respektive veckodag samt en omärkt reservask. Askarna förvaras i en Dosecan och när brukaren lyfter på locket till sin Dosecan ses enkelt veckodagsmärkningen på askens kortsida.